50 års jubileum 2018

1968 bildades företaget KB United Stirling AB & Co sin verksamhet med utveckling av Stirlingmotorer i Malmö. Man började med provning av motorer som kom från Philips i Holland, men ganska snart konstaterade man att dessa inte höll vad de lovade, så man började istället med egen utveckling. Framgångarna lät inte vänta på sig och man blev snart ett känt namn i världen.

2018 blev därför ett jubileums år som firades på olika sätt, då det även kom att firas att det var 30 år med AIP, Stirlingmotorer i ubåtar.

Föredrag

I medlemstidningen ”StirlingVeteranen” sammanfattades de 50 åren med olika intressanta artiklar med händelser och projekt under de 50 åren.

I samband med årsmötet hölls en eftermiddagskonferens som inleddes med ett föredrag av Hans Göran Nelving, som var en rapsodi över de olika motorer som tillverkats och de projekt som genomförts under de 50 åren. Därefter tog Linköpingsgruppen över och berättade om sina år med bland annat tillverkning av V160 motorer på CVM mellan 1968-1988 och de olika projekten med Motorhomes, och generator-aggregat till Televerket.

Eftermiddagen avslutades med föredrag av norrmannen Arne Höeg, som varit anställd på Sigma i Norge. Han berättade vad som hänt på Stirlingmotorverksamheten i vårt grannland under årens lopp.

Studiebesök

Den 26 april bjöd Saab Kockums alla medlemmar i StirlingVeteranerna till en heldag på Karlskrona Varvet och Marin Museet i Karlskrona. Efter information var det dags för rundvandring och bussguidning på varvet. Efter lunch avslutades dagen med besök på Marin Museet.