Aktuellt

* Vid årsmöte den 3 mars invaldes 2 nya medlemmar in i styrelsen, Gert Mårtensson och Hans Larsson.

    Hans kommer även att vara sammankallande för jubileums och utställningsaktiviteter. 

    Som ny ersättare i styrelsen valdes Anders Isaksson, övriga ersättare är Eva Camp, Ove Klaar och Lennart Öberg.

    Se i övrigt under Föreningen/styrelse


 

Diskussioner pågår med Science Center Malmö Museer att ordna arrangemang runt den pågående Stirlingmotor     utställningen "Stirlingmotorn 200 år" på Teknik & Sjöfartens Hus i Malmö. Det diskuteras bland annat     pedagogiska aktiviteter för barn och ungdomar. Utställningen kommer att pågå 1 år och under denna tid     kommer det att bli föredragsdagar och i juni kommer Kunskapskalaset att ordnas av Malmö Museer.      StirlingVeteranerna kommer att ha personal på plats som kan svara på frågor kring Stirlingmotorerna.