Historik

StirlingVeteranerna bildades i mars 2014 och vänder sig framför allt till dem som arbetat med Stirlingmotorer och dess utveckling genom åren. Föreningen har som mål att följa den fortsatta utvecklingen av Stirlingmotorn, men även att tekniskt bevara och sammanställa en industrihistoria kring Stirlingmotorn från starten i Malmö och Linköping 1968. 

Föreningen består av ca 100 medlemmar, med en samlad stirlingmotorkunskap på drygt 1000 manår. Föreningen ordnar aktivitetsträffar, med bland annat föredrag och studiebesök. Ger ut informationsbladet "StirlingVeteranen" och har startat upp en bokgrupp som har som mål att ge ut en bok om Stirlingmotorn inför kommande jubileum.

2016 är det 200 år sedan den skotske prästen Robert Stirling fick patenten som är grunden för Stirlingmotorn. 2018 är det sedan dags för nästa jubileum, då är det 50 år sedan företaget United Stirling AB & Co bildades i Malmö och lade grunden till de framgångsrika Stirlingmotorerna i de svenska u-båtarna men även de stirlingmotorer som används i bland annat solspeglar. United Stirling har sedan 1988 ingått i Kockums och den 22 juli 2014 blev Kockums en del av SAABgroup