Medlemskap

Föreningen står framför allt öppen för dem som arbetat med stirlingmotorutveckling vid något företag eller institution genom åren eller praktiskt använt stirlingmotorn i sin profession eller på annat sätt har erfarenhet av stirlingmotorn.

Om du inte uppfyller stadgarna (se nedan), pga ålder, arbetstid eller annat skäl kan du ändå ansöka om medlemskap. Du kanske bara har ett stort intresse för Stirlingmotorns historia, det enda krav vi har är, att du delar föreningens intresse och respekterar dess stadgar.

Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. 

Önskar du bli medlem, skriv ett e-mail (info@stirling.nu) till oss och berätta om varför du vill bli medlem, så kontaktar vi dig. 

Utdrag ur stadgarna

§4.           Medlemskap

Föreningen står öppen för dem, som fyllt 60 år och

  • tidigare varit anställd, under minst 1 år, på något av de företag som utvecklat, tillverkat eller arbetat med                                       Stirlingmotorn.
  • arbetat som konsult under minst 2 år vid något av de företag som åsyftas ovan.
  • arbetat med eller för Stirlingmotorn vid något statligt verk, institution eller inom svenska marinen.

Om speciell ansökan inkommit om medlemskap, som inte uppfyller §4 1 stycket, har föreningens styrelse rätt att bevilja medlemskap om sökanden delar föreningens intressen och respekterar dess stadgar.