Historik

StirlingVeteranerna bildades i mars 2014 och vänder sig framför allt till dem som arbetat med Stirlingmotorer och dess utveckling genom åren, men även till alla andra som är intresserade av stirlingmotorer och dess tekniska utveckling. Föreningen har som mål att följa den fortsatta utvecklingen av Stirlingmotorn, men även att tekniskt bevara och sammanställa en industrihistoria kring Stirlingmotorn från starten i Malmö och Linköping 1968.

Föreningen består av ca 80 medlemmar, med en samlad stirlingmotorkunskap på drygt 1000 manår. Föreningen ordnar aktivitetsträffar, med bland annat föredrag och studiebesök. Ger ut informationsbladet “StirlingVeteranen” och har som mål att ge ut en bok om Stirlingmotorn.

2016 var det 200 år sedan den skotske prästen Robert Stirling fick patenten som är grunden för Stirlingmotorn. Detta firades bland annat med en 1 årig utställning på Teknik och Sjöfarts museet i Maimö, 2018 var det dags för nästa jubileum, då var det 50 år sedan företaget United Stirling AB & Co bildades i Malmö och lade grunden till de framgångsrika Stirlingmotorerna i de svenska u-båtarna men även de stirlingmotorer som används i bland annat solspeglar. United Stirling har sedan 1988 ingått i Kockums och den 22 juli 2014 blev Kockums en del av SAABgroup. Stirlingmotorverksamheten drivs idag under företaget Saab Kockums AB.