Jubileumsåret 2016

Den 3 mars 2016 höll vi en eftermiddagskonferans  på Kockum Fritid för att uppmärksamma att det var 200 år sedan som Robert Stirling fick sitt patent på en varmluftsmotor med economiser, den motor vi idag kallar Stirlingmotorn.

Eftermiddagen bestod av flera mycket intressanta föredrag av både medlemmar och gästföreläsare både från Sverige och Danmark. Alla föredragen blev mycket uppskattade av åhörarna.

Ett föredrag hade döps till “200 år med Robert Stirlings patent” och presentera motorutvecklingen sedan 1600 talet och fram till våra dagar. Presentationen sköttes av Erik Skog, Gert Mårtensson och Torbjörn Lia, alla med lång erfarenhet av Stirlingmotorutveckling.

Professor Per Lundqvist KTH Stockholm kompletterade ovanstående och berättade på ett trevligt och lättsamt sätt om Stirlingmotorn, termodynamiken och energisystemets utveckling genom två sekler. Han konstaterar att han måste hålla ett tempo på ca 20 dagars utveckling per sekund, för att hinna med allt på en timmes föredrag.

Därefter kom professor Henrik Carlsen från DTU i Köpenhamn och berättade om hur Stirlingmotorn utvecklas i Danmark. Ett intressant föredrag med ett annorlunda motorkoncept än det svenska och som man hade önskat hade gått ett bättre öde tillmötes.

Eftermiddagen avslutades av avdelningschef Mikael Scott på Saab Kockums Stirling, som berättade om “Stirlingmotorn för ubåtsapplikation”. Ett föredrag som tog oss fram till dagens Stirlingmotor och de aktuella beställningar man idag arbetar med i Malmö.

Under pauserna fanns möjligheten att titta på gamla varmluftsmotorer som lånats från Per Larssons Traktormuseum i Staffanstorp, men även att titta på en film från MAN, om världens största Stirlingmotor.