Nyheter

Under pandemitiden 2020-2021 har vi inte hållit något årsmöte.

I april 2022 avser vi att hålla nästa årsmöte. Tid och plats anges under ”Hem” ovan.