Utdrag ur StirlingVeteranen

StirlingVeteranen

Nedan finns artiklar som tidigare varit publicerade i medlemstidningen StirlingVeteranen. 


 

 Utdrag ur Nr 1, Maj 2014                                                                                                                        

 Nu är föreningen StirlingVeteranerna officiellt bildad.

Se vidare under denna länk.   


 

Utdrag ur Nr 3, September 2014                                                                                                                        

När Stirlingmotorn kom till Sverige.

 Se vidare under denna länk.