Arrangemang 2016

Den 3 mars Årsmöte kl 11,  Jubileumsföredrag 13-17, på Kockum Fritid i Malmö.

Den 7 juni studiebesök på Cleanergy i Åmål

Söndagen den 14 augusti, sommararrangemang på Kannibalmuseet i Önneköp

Den 16 november kl 14 invigning av Stirlingmotor utställningen på Malmö Museer

Den 17 november 2017  kl 9-16 studiebesök på Öresundsverket i Malmö och MERAB I Eslöv för att titta på Clenergys stirlinganläggning.