Nyheter

2016 är det 200 år sedan den skotske prästen Robert Stirling fick patent på en varmluftsmotor med en economiser (regenerator kallar vi den idag). Den 3 mars genomförde vi en eftermiddagskonferens på Kockum Fritid i Malmö. Se program under rubriken "Jubileumsåret 2016".

I samarbete med Malmö Teknik & Sjöfarts museum invigde vi en mindre Stirlingmotor utställning den 16 november 2016 och skall pågå 1 år framåt. Planering pågår även för olika arrangemang under utställningsåret.

Planering pågår även för jubileumsåren 2018 då det är 50 år sedan företaget United Stirling startades i Malmö. 

Vi har olika aktivitetsgrupper igång, där en grupp håller på samla fakta inför jubileumsföredrag och kommande bok om Stirlingmotorhistorien.

En annan grupp håller på att sammanställa alla dokument, foton, filmer, videoband mm för att kunna dokumentera och digitalisera materialet för kommande generationer.

I Linköping håller ett Stirlinggäng på att renovera en V160 motor som Victor Fält har skänkt till föreningen.